Perlefelts Plåtslageri

Professionella plåtslagare

Framgångsrika företag i Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 13 286 människor. Den största privata arbetsgivaren är Seco Tools som har cirka 1 275 anställda. Den största offentliga arbetsgivaren är kommunen som har cirka 1 375 anställda. Kommunen utsågs år 2015 till Årets Företagarkommun, där den hamnade på plats nr 1 i Västmanlands län och nr 3 i landet. Resultaten som satte Fagersta på den platsen var en god omsättnings- och resultatutveckling. 58 procent av företagen har ökat omsättningen i genomsnitt med 10 procent. Lika stor andel av företagen har ökat sina resultat med i genomsnitt 680 000 kronor.

Fagersta har många unga arbetslösa

Fagersta som arbetsgivare

Som ovanstående siffror och statistik visar så har kommunen ett väl fungerande näringsliv, där framförallt olika typer av industrier har övertaget. Seco Tools AB, Atlas Copco Secoroc AB och andra företag inom stålindustrin sysselsätter idag tillsammans cirka 25% av befolkningen. Andra stora företag är till exempel AB Karl Hedin, även detta inom industrin men närmare bestämt trävaror. Eftersom kommunen och dess företag har en god omsättning i största allmänhet, blir Fagersta automatiskt rätt val för den som vill arbeta, speciellt då inom industriell verksamhet men även kommunal verksamhet. Totalt finns 928 stycken företag i kommunen, varav 58 är nystartade 2015.

Kommunen uppmuntrar alltså till nyföretagande och entreprenörskap. I samarbete med grannkommunen Norberg finns näringslivsorganisationen Tillväxtgruppen till hands. De erbjuder kvalificerad, personlig och kostnadsfri rådgivning när man vill starta eget, utveckla sitt företag, söker nya lokaler, behöver lån eller bidrag, vill ha hjälp med kommunikationen mot myndigheter eller behöver hjälp med en innovation. De två kommunerna jobbar gemensamt med målsättningen att de ska ha en god tillväxt och att regionen ska vara attraktiv. Tack vare deras specialisering på nyföretagande, etablering samt utveckling av befintliga företag blir Fagersta ett självklart val för blivande entreprenörer.

Arbetslösheten i Fagersta

Trots att Fagersta har en god omsättning, aktivt näringsliv och möjligheter till entreprenörskap så ligger arbetslösheten på 13 procent. De drabbade är främst ungdomar mellan 18 och 24 år. Detta beror framförallt på att majoriteten av alla industrijobb som finns i kommunen också kräver högst utbildning. En annan sida av myntet är att kommunen de senaste åren tagit emot en stor mängd flyktingar. Detta har bidragit till arbetslösheten då de flesta nyanlända är somalier, vilket är en grupp med mycket låg utbildning och kort arbetslivserfarenhet. Men finns egentligen någon Skillnad i arbetsmöjligheter för infödda och inflyttade svenskar i Fagersta?

Enligt källor är Fagersta bra på att integrera invandrare. Kommunen hjälper nyanlända till jobb genom olika integrationsprojekt. Till exempel ordnade man 2014 en tolv månaders praktikperiod för tolv arbetslösa, såväl invandrare som infödda svenskar, på industriföretaget Atlas Copco Secoroc. Efter praktiken återgick dock alla tolv i arbetslöshet eftersom företagets produktion kräver ytterligare teknisk utbildning. 2015 utfördes ett liknande projekt där nyanlända invandrare i samarbete med Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen fick lära sig skogsavverkning. Även här är det dock osäkert huruvida denna nya kunskap är tillräcklig för en eventuell framtida anställning inom sektorn.

Fungerande näringsliv, men hög arbetslöshet

Sammanfattningsvis kan vi se att Fagersta har ett väl fungerande näringsliv och möjlighet till arbete finns för den som har kunskap/utbildning. Stöd för entreprenörskap och utveckling av företag finns också. Men problemet med den höga arbetslösheten kvarstår. Kommunen behöver satsa mer på adekvat utbildning för sina ungdomar, och se till att de integreras på arbetsmarknaden. Det förefaller inte finnas några större skillnader i arbetsmöjligheterna för infödda respektive inflyttade svenskar, förutom att inflyttade behöver extra stöd och hjälp att lära sig svenska språket för att sedan kunna tillgodogöra sig de utbildningar som krävs för att kunna få anställning inom valt område.