Perlefelts Plåtslageri

Professionella plåtslagare

Perlefelts Plåtslageri – vad gör ett plåtslageri egentligen?

På ett plåtslageri jobbar professionella plåtslagare – det vill säga hantverkare som är experter på plåt. Ett vanligt uppdrag i deras arbete är att lägga plåttak på nya byggnader eller renovera uttjänta tak. Ibland används även plåt till att skydda väggar och fasader. Yrkesskickliga plåtslagare ser till att taket blir rätt konstruerat så att fukt och kyla inte kan tränga in i byggnaden. Dessutom gör det plåttaket estetiskt tilltalande. Många tror att ett plåtslageri endast jobbar med att bygga tak, men det stämmer inte. En annan vanlig uppgift i branschen är nämligen att installera och underhålla ventilationssystem. I moderna byggnader, som ofta har en tät konstruktion, är ventilationen speciellt viktig. Ventilationsplåtslagarna ser till att byggnaderna får behagligt inomhusklimat.

Plåtslageri kräver stor skicklighet

Plåtslageri har en lång historia

Plåtslageri är ett klassiskt hantverksyrke som inte har förändrats så mycket under de senaste seklen. Plåtslagarna jobbar fortfarande med traditionella och relativt enkla verktyg, såsom olika tänger och hammare. Är du bra på att hamra? Kanske är det på CasinoCasinoCasino.se som du kan spika din framtid? Plåttak och plåtslageri förekom redan på 1500-talet men i begränsad omfattning. I allmänhet var det endast viktiga och mer påkostade byggnader som kläddes med plåt. I början av 1800-talet gjorde plåtvalsning i valsverken att plåttaken blev billigare och därmed vanligare även på mindre exklusiva byggnader. Plåttaken var lätta att konstruera och deras flacka taklutningar passade den rådande empirearkitekturen. Speciellt populära blev plåttaken i städerna och på större villor. För borgerligheten var plåttaken ett sätt att visa upp sin rikedom och status.

I mitten av 1800-talet blev de varmförzinkade plåttaken vanliga. Förzinkningen gjorde att taken var mer beständiga mot rost. I början doppade man plåten i zinkbad som gav den ett tjockt och matt zinklager. Senare började man använda sig av galvanisering, vilket är en elektrokemisk förzinkningsprocess. Plåtarna blev tunnare och blankare, ungefär som de plåtar ett modernt plåtslageri jobbar med. I början av 1900-talet började man täcka tak med korrugerade plåtar. De korrugerade plåtarna är inte speciellt vackra men de är billiga och lätta att hantera. Dessutom behöver man inte ha kunskaper inom plåtslageri för att sätta upp dem. De korrugerade plåtarna har länge varit vanliga på industri- och ekonomibyggnader. Under 1900-talets första hälft gjorde massproduktionen av plåt att plåttaken blev ett prisvärt alternativ för alla byggnader.

Taken är fortfarande viktigast

Att lägga tak och bygga hängrännor hör fortfarande till de vanligaste uppdragen som ett modernt plåtslageri jobbar med. Plåttaken är som gjorda för det svenska klimatets omväxlingar. De tål gassande solsken, regnskurar, stormar, snöfall och sträng kyla. Ett välbyggt plåttak av högklassig plåt håller länge och ser bra ut. Plåttaken är dessutom relativt förmånliga och behöver inte mycket underhåll.

I arbetet använder plåtslagerierna olika material men i modernt plåtslageri är förzinkad stålplåt vanligast. Den är mycket anpassningsbar och kan användas i de flesta sammanhang. Det finns stålplåt med många olika ytstrukturer vilket gör det möjligt att skapa hus och tak med unika utseenden. Plåtslagerierna samarbetar med andra byggföretag och med arkitektbyråer för att få ett optimalt slutresultat. För att få ett bra resultat deltar många plåtslagerier i hela arbetsprocessen – från projektering och ritning till konstruktion, installation och service. En stor del av plåtslagarnas jobb sker förstås utomhus, men plåtslagarna jobbar även inne i plåtslageriet ibland. När de är inomhus förbereder de plåtar och hängrännor för uppsättning. Inomhusjobben passar bra när det är kallt eller regnigt utomhus.

Plåtslageri är ett hantverk som kräver stor skicklighet. Många tänker inte på att det även behövs en hel del kreativitet i yrket. Husen och taken är olika – därför behövs det problemlösningsförmåga och sinne för form för att taken ska fungera och se bra ut. Det arrangeras till och med tävlingar i plåtslageri där skickliga plåtslagare tävlar om vem som gör de finaste plåtkonstruktionerna. De bästa tävlar i internationella stortävlingar. Framgång i sådana tävlingar gör att plåtslagarna och deras arbetsgivare får ett bra rykte. De svenska plåtslagarna har klarat sig bra i dessa tävlingar vilket är ett bevis på att de svenska plåtslagarna håller hög klass.

Plåtslagerier jobbar även med ventilation

I motsats till vad många tror ägnar sig ett plåtslageri inte bara åt tak och vattenavrinning. Många plåtslagerier bygger dessutom ventilationssystem. På senare år har ventilation blivit ett växande verksamhetsområde inom plåtslageri. För att få en bra ventilation ska den konstrueras så att det blir ett svagt invändigt undertryck i byggnaden. I äldre hus sköttes ventilationen med naturlig ventilation men moderna hus har ofta en så tät konstruktion att den typen av ventilation inte längre är tillräcklig. Då behövs moderna, mekaniska ventilationssystem. Moderna ventilationssystem är avancerade anordningar och därför behövs det expertis för att få dem att fungera korrekt. För att ventilationssystemen ska fungera på bästa möjliga vis brukar plåtslagerierna vara inblandade redan under planeringsstadiet av byggnaden. Förutom ventilation måste plåtslagerierna även beakta brandskydd och estetik när de planerar ventilationssystemen.

Den tekniska utvecklingen inom ventilation är intensiv och det är inte ovanligt att plåtslagerierna specialiserar sig på vissa typer av ventilationssystem. En fabrikshall behöver till exempel en annan typ av ventilation än en villa. I jobbet använder plåtslagerierna ofta avancerade datorprogram för att rita och planera ventilationssystemen. Eftersom moderna ventilationssystem är elektriska är det vanligt att plåtslagarna har grundläggande elutbildning. Det finns fabriksproducerade ventilationssystem men eftersom alla byggnader är lite olika är det vanligt att plåtslagerierna tillverkar egna ventilationssystem. Genom att anlita ett kunnigt plåtslageri får man bra ventilation som ger ett behagligt inomhusklimat. Studier har visat att bra luftkvalitet är en grundförutsättning för att människor ska må bra och orka arbeta. God ventilation förhindrar dessutom att fukt tränger in i byggnaden och . Därför lönar det sig att investera i god ventilation.

Smart att anlita ett bra plåtslageri

Ett plåtslageri jobbar med att lägga plåt på byggnader. Ett annat vanligt verksamhetsområde är att konstruera och underhålla ventilationssystem. Att jobba med plåt är ett gammalt hantverk som kräver stor precision och kreativ förmåga. Det svenska klimatet gör att det kan vara besvärligt att bygga tak på vintern. Ibland leder väderförhållandena i december-februari rentav till att plåtslagerier får brist på jobb och måste avskeda personal. Vissa plåtslagerier har löst det problemet genom att ägna sig åt snöröjning av tak vintertid. Generellt sett är dock branschen i konstant behov av arbetskraft. Genom att anlita professionella och kunniga plåtslagare försäkrar du dig om att ditt hus får bästa möjliga skydd mot alla väderförhållanden. Ett bra tak och god ventilation gör att ditt hus håller länge.